Nå kan du bestille og avmelde utleiemadrasser online

Institusjoner for intensiv- og langtidspleie opplever ofte pasientpleiebehov, pasientantall og kapitaltilgjengelighet som utfordrende.

Bestille en leiemadrass

Avslutte en leiemadrass

Alle disse utfordringene krever at pleiere og administratorer treffer vanskelige valg.  Når det gjelder pasientpleie, bør det være unødvendig med kompromisser.  Du trenger de rette behandlingstilbudene, og disse må være tilgjengelige uansett antall pasienter.

ArjoHuntleighs utleieordning gjør det enklere å administrere pasientpleien gjennom utleie av sykehussenger og terapeutiske madrasser.  Utleiemodellen gir følgende fordeler:

  • tilgang til avanserte, velprøvde behandlingsmetoder og sykehussenger
  • produkter som er tilgjengelige når og der de trengs
  • ingen behov for å hente inn investeringskapital
  • ingen kostnader til reparasjon og vedlikehold av produkter som institusjonen eier

La ArjoHuntleigh hjelpe deg med produkter fokusert på pasientpleie, slik at du klarer balansen mellom investerings- og driftsbudsjettet.