Velg den fleksible løsningen som passer dine vedlikeholdsbehov

  BASIS  TRYGGHET
 PREMIUM 
Telefonstøtte
 X  X  X
Sikkerhetskontroll + dokumentasjon
 X  X  X
Forebyggende vedlikehold + arbeid og reise
 X  X  X
Forebyggende vedlikehold + reservedeler
   X  X
Rabatt, arbeid
 X  X  X
Rabatt, reise
 X  X  X
Rabatt, reservedeler
 X  X  X
Prioritert håndtering
   X  X
Garantert oppetid
   X  X
Reparasjonsarbeid
     X
Reparasjon, reise
     X
Reparasjon, reservedeler
     X
Full kostnadskontroll
     X
Full økonomisk oversikt
     X