Sikrer dine grunnleggende vedlikeholdsbehov

Hvis du har en velutviklet serviceorganisasjon på plass, kan FLEX SERVICE BASIS være den perfekte løsningen for deg.

FLEX SERVICE BASIS dekker dine standard vedlikeholdsbehov og de viktigste servicekravene. Alternativet sikrer at grunnleggende service er tilgjengelig, samt pleiernes og pasientenes sikkerhet.

Sikkerhetskontroll + dokumentasjon

Sikkerhetsikontroll utført av eksperter gir mulighet til å kontrollere utstyret for å sikre pasientenes og pleiernes sikkerhet.

Telefonstøtte

Hvis du trenger hjelp til noe, kan du få råd fra vårt erfarne personale.

Forebyggende vedlikehold

Regelmessig forebyggende vedlikehold sikrer utstyrets funksjonalitet.