Control and Transparency - Fixed cost for your preventative maintenance, no hidden expenses
Optimised Performance - Get the most out of your equipment
Safety and Efficiency - Original manufacturer expertise to maintain the highest standards of care

Med Flex Service sørger du for å få mest mulig ut av utstyret, sikrer at alt fungerer som det skal, og at pleien holder høyest mulig standard.

Vårt team hjelper deg med å optimalisere effektiviteten samtidig som pasientenes og pleiernes sikkerhet garanteres. Våre serviceavtaler innebærer et tett samarbeid med deg som kunde med garantert kostnadsoversikt og -kontroll samt fast pris.

Vår service

Din fremgang

I ArjoHuntleigh forstår vi din situasjon og fokuserer på at alt skal fungere optimalt:

  • En økende eldre befolkning med færre hender som tar hånd om dem
  • Behov for å fokusere på kjernevirksomheten for best mulig pleie
  • Behov for større effektivitet og fortsatt fokus på pleiernes sikkerhet og pasientenes verdighet
  • Oversiktlige og stabile utgifter uten uventede kostnader
ArjoHuntleigh har mer enn 50 års erfaring med utvikling av sikre og effektive pleiemiljøer som er kostnadseffektive. Våre enestående løsninger har hevet standarden for pleiemiljøer over hele verden, redusert antallet unødige skader på pleiere, beboere og pasienter, og samtidig bidratt til reduserte driftsutgifter. 

Merk: Det kan finnes lokale variasjoner