ArjoHuntleigh-ProACT-Management
ArjoHuntleigh-ProACT-Hygiene-Solutions
ArjoHuntleigh-ProACT-Nurse-and-Management-in-discussion

Den vanligste utfordringen for dagens helseinstitusjoner er finansiering.

Det tvinger mange helseinstitusjoner til å drifte og vedlikeholde utstyr lenge etter at anbefalt levetid er utløpt, noe som utsetter beboere/pasienter og pleiere for unødig risiko.

ArjoHuntleigh har utviklet en ny konsulentløsning for å forbedre den strategiske planleggingen og sikre kvalitetspleie både i dag og i fremtiden.

ProACT™ Solutions for Capital Equipment Planning er utarbeidet for helseinstitusjoner som ønsker størst mulig avkastning på sine utstyrsinvesteringer, mer rasjonell drift og bedre utfall for beboere/pasienter.

ArjoHuntleighs klassifiseringssystem Beboergalleriet™ er et verktøy som analyserer beboerens/pasientens avhengighetsnivå i hver avdeling ved institusjonen. Anbefalinger gis på grunnlag av institusjonens bevegelighetsbehov, pleievirksomhet, miljø og personalkrav. 

ArjoHuntleighs eksperter vil

  • evaluere de aktuelle behovene (gammelt utstyr, Beboergalleriet, sikkerhetsproblemer)
  • samarbeide med deg om å utarbeide en egen plan (automatisert utarbeidelse av forslag til drøftelse med ledere) og
  • forvandle institusjonen for å sikre optimal pleie (bedre pleiekvalitet, høyere sikkerhet og mer rasjonell drift)


Med ProACT-metoden samarbeider ArjoHuntleigh med din organisasjon om å utarbeide anbefalinger for en 5-årig kapitalplan tuftet på en evaluering av nåværende utstyr og beboernes/pasientens bevegelighetsbehov.

ProACT er det naturlige utgangspunktet for ArjoHuntleighs komplette 3-årige partnerskap for kulturell forandring gjennom Diligent™ Garanterte Løsninger-initiativet.

Klikk på Snakk med oss, og be om at en ArjoHuntleigh-representant tar kontakt for å drøfte en ProACT-evaluering av din institusjon. Vi redegjør mer enn gjerne nærmere for hva ProACT innebærer, og hva du kan forvente av tiltaksplanen.