ArjoHuntleigh-Carethermometer-computer-screen
ArjoHuntleigh-Carethermometer-nurses-and-patient
ArjoHuntleigh-Carethermometer-nurses-discussion

Det evidensbaserte verktøyet Care Thermometer™ gir en rasjonell og pålitelig oversikt over steder der det kan gjøres forbedringer for beboere/pasienter og pleiere som ledd i strategien for å forebygge fysisk belastning.

Care Thermometer er et elektronisk evalueringsverktøy for sikker pasienthåndtering som følger anbefalingene i ISO Technical Report 12296:2012. Ergonomics - manual handling of people in the healthcare sector. Last ned det redigerte ArjoHuntleigh-sammendraget her for en oversikt over evidensbaserte metoder som forteller hvordan risiko vurderes i forbindelse med sikker pasienthåndtering, og hvordan strategier og løsninger kartlegges og anvendes for å redusere risikoen for skader på muskler og skjelett.

Care Thermometer er basert på Beboergalleriet™, og disse prinsippene danner grunnlag for andre kliniske evalueringer som Diligent™ Garanterte Løsninger og ProACT™ Solutions for Capital Equipment Planning.

Du finner mer informasjon på www.CareThermometer.com eller www.CareThermometer.com/elearning/. Dette evalueringsverktøyet er tilgjengelig på en rekke språk.

Det er foretatt mer enn 3500 elektroniske evalueringer i mer enn 20 land i hele verden med Care Thermometer, og helseinstitusjonene har på den måten fått hjelp til å kartlegge hvor pleierne er utsatt for ryggskader i arbeidet.