ArjoHuntleigh-Assessments-Services-handheld-assessment-device
ArjoHuntleigh-Assessments-Services-managment-nurse-and-patient
ArjoHuntleigh-Nurse-and-Management-in-discussion

ArjoHuntleigh tilbyr et bredt utvalg av evalueringstjenester, slik at helseinstitusjoner kan oppnå bedre kliniske utfall og mer rasjonell drift, og slik at risikoen for pleiere og beboere/pasienter blir mindre.

ArjoHuntleigh utviklet De Positive 8™-filosofien for å visualisere de potensielle fordelene – for både pleiere og beboere/pasienter – ved å investere i sikker beboer-/pasienthåndtering.

Ifølge De Positive 8 må tre forutsetninger være på plass for å rehabilitere bevegelighet: tilstrekkelig plass, hensiktsmessige hjelpemidler og riktige arbeidsteknikker.

Disse tre forutsetningene danner grunnlag for mange av ArjoHuntleighs evalueringstjenester, sammen med Beboergalleriet™, som kategoriserer beboere/pasienter etter funksjonell bevegelighet og behov. ArjoHuntleighs evalueringer, som Diligent™ Garanterte Løsninger , ProACT™ Solutions for Capital Equipment Planning og Care Thermometer™, sikrer dermed en inngående analyse av avvikene mellom institusjonens aktuelle praksis og internasjonalt anerkjent god praksis. 

De anbefalingene som fremkommer, sørger for at helseinstitusjonene kan forbedre pleiekvaliteten, de økonomiske resultatene og driften samt redusere risikoen for pleiere og beboere/pasienter.

ArjoHuntleigh har dessuten stor internasjonal erfaring med kliniske evalueringer i forbindelse med prevalens og insidens av trykksår og benytter seg av ledende kvalitetsindikatorer for å redusere trykksår påført ved helseinstitusjon.