Diligent er basert på en enkel idé der du inngår et partnerskap med ArjoHuntleigh, skreddersydd for å garantere en reduksjon i spesifikke sykehusskader og for å oppnå varige kulturendringer i organisasjonen. 


Alle Diligent-programmer er basert på de samme fem kjernekomponentene:

  • Evaluering
  • Protokoll- og prosesskartlegging
  • Produkter
  • Opplæring og rådgivning
  • Resultatgaranti