Både De Positive 8-filosofien og Mobilitetsgalleriet er hjørnesteiner for Diligent.

De Positive 8 er det logiske utgangspunkt for hvordan Diligent kan redusere helseinstitusjonservervede tilstander.

Mobilitetsgalleriet sørger for realistiske anbefalinger om tilstrekkelig plass, hensiktsmessig utstyr og gode arbeidsteknikker for å oppnå optimale pleieresultater. Når beboere/pasienter tidlig og sikkert oppfordres til å bevege seg rundt i helseinstitusjoner, får det en positiv innvirkning på deres sikkerhet og velvære. 

Å få pasientene i bevegelse – sikkert, tidlig og regelmessig – reduserer risikoen for helseinstitusjonservervede tilstander som fall, trykksår, urinveisinfeksjon, ventilatorassistert lungebetennelse og blodpropp. Det kan også redusere oppholdets varighet og behovet for nye innleggelser.