Diligent-programmet for trygg håndtering av beboere/pasienter i Nord-Amerika har oppnådd en gjennomsnittlig reduksjon på 84 % i antall skader i forbindelse med håndtering av beboere/pasienter, på mer enn 700 institusjoner. Dette gjør ArjoHuntleigh til en ledende aktør innen programmer for trygg håndtering av beboere/pasienter.

Les om hvordan Mercy Health sparte mer enn 2 millioner amerikanske dollar det første året, og betalte for hele programmet for trygg pasienthåndtering på litt over et år: Klikk her.


Les hvordan UnityPoint Health Methodist oppnådde en reduksjon på 97 % i skader ved pasienthåndtering og en reduksjon på 99,7 % i kostnadene det siste året: Klikk her.


Det har også vært en rekke Diligent-programmer i flere europeiske land, som har ført til reduksjon i skadelige forflytningsprosedyrer og antall pleiere som kreves for ved forflytning både på sykehus og pleieinstitusjoner i en rekke ulike helsesystemer.