Diligent™ Garanterte Løsninger er et treårig skadeforebyggingsprogram som ledes av et klinisk konsulentteam. De fungerer som mentorer og gir opplæring til ledelse og personale innen mobilisering av beboere/pasienter trygt og tidlig i pleieprosessen. 

Flertallet av personalulykkene i dagens helseorganisasjoner er forbundet med bevegelse og forflytning av beboere/pasienter innenfor en institusjon.

Hvert av de unike og økonomisk garanterte Diligent-programmene skaper en varig kulturendring som fører til færre skader blant beboere/pasienter og pleiere, bidrar til å redusere antall sykehusskader og reduserer varigheten på sykehusoppholdene.

Klikk på disse lenkene for å lese mer

 

Mer informasjon om Diligent i Nord-Amerika finnes på www.DiligentServices.com. Det finnes også en blogg som beskriver Diligent over hele verden på http://diligentblog.arjohuntleigh.com