Space-Requirements-Drawing-Colouring-Pens
Space requirements - SARA 3000 at bed
Doctor-and-Management-in-discussion
Space Requirements - Maxi Move in bathroom

Utgangspunkt for bedre pleie – Tilstrekkelig plass reduserer skaderisikoen

For beboeren/pasienten er sykehjemmet et hjem. For pleieren er det en arbeidsplass. Gjennom hele planleggingsfasen bør begge disse hensynene vurderes likt. Det er viktig at pleieinstitusjonen planlegges med en høy grad av fleksibilitet når det gjelder behovet for hjelp. Og når man vet hva slags utstyr man trenger, er det lettere å skape nødvendig plass. 

 

Planlegging av et sykehus, et sykehjem eller en pleieinstitusjon gir en god mulighet til å sikre optimale vilkår for kvalitetspleie og et positivt arbeidsmiljø helt fra begynnelsen av. Det er avgjørende for arkitekter og planleggere å kjenne de nøyaktige funksjonelle behovene til beboerne/pasientene som skal bo ved hjemmene de utformer. Dette gjelder ikke bare for den nåværende situasjonen; de må også ta høyde for fremtiden.

 

Plassbehov

De plassanbefalingene vi gir, er basert på praktiske forsøk der vi nøyaktig måler nødvendig plass for å utføre en bestemt oppgave med en bestemt type utstyr ved hjelp av gode ergonomiske arbeidsteknikker. ArjoHuntleigh utviklet denne metoden i samarbeid med den svenske arkitekten Mai Almén, som spesialiserer seg på løsninger for mennesker med nedsatt bevegelighet, og fysioterapeuten Annika Wahlquist, og vi har brukt metoden siden 1996.