Å tegne en helseinstitusjon skaper spesielle utfordringer for arkitekten og planleggeren.

Det er viktig å ta hensyn til beboernes, pasientens og personalets fysiske og fysiologiske behov og samtidig holde seg innenfor byggherrens budsjett.

ArjoHuntleigh har lang erfaring med å arbeide med arkitekter, helsemedarbeidere, sykehjemsledere og mennesker som er involvert i den daglige pleien.

Vår inngående kunnskap om skadeforebygging, beboer-/pasientpleie, sikker beboer-/pasienthåndtering, infeksjonsforebygging og -kontroll og overordnet sykehusvelferd betyr at vi kan tilby sakkyndige råd om de praktiske sidene ved planleggingen av en helseinstitusjon: fra plasskrav for arbeidsområder og utstyr til råd om utforming av sluserom.

Vi har formulert et sett retningslinjer som sikrer bedre arbeidsvilkår, høyere livskvalitet for beboere og pasienter og bedre avkastning for pleieinstitusjonene.

ArjoHuntleigh har samlet et bibliotek av råd og tips om planlegging av helseinstitusjoner, deriblant evalueringer av forskjellige utfordringer ved beboer-/pasienthåndtering og kliniske utfordringer, en liste over de forskjellige plasskravene og ArjoHuntleighs håndbok for arkitekter og planleggere.