Løsninger designet med tanke på pasient og pleier, sikkerhet og risikohåndtering, kliniske resultater, brukervennlighet og service.

Løsningene omfatter profilsenger, bariatrisenger for pasienter som overskrider sikker arbeidsbelastning for standard sykehussenger samt terapeutiske senger for å bidra til å forebygge og behandle trykksår og lungekomplikasjoner.