ArjoHuntleighs fødesenger er en rask og enkel løsning ved alle beboeres/pasienters fødebehov, og konverteres raskt og enkelt fra en sykehusseng til en fødeplattform.

Den strømdrevne fødesengen Birthright™ er svært allsidig og er konstruert for å gi komfortabel og effektiv støtte til mor, og effektiv funksjonalitet for pleiepersonalet gjennom alle deler av fødselen.