Et omfattende program innen madrassystemer, rettet mot de komplekse kliniske behovene til pasienter som mottar akuttpleie, og som støtter helseinstitusjonens mål når det gjelder sikkerhet, helse og økonomi.

ArjoHuntleighs løsninger for akuttpleie er utviklet for å dekke behovene hos pasienter med høyt akuttbehov, pleieren og sykehuset.

Vi forstår utfordringene sykehusene står overfor når det gjelder håndtering av pasienter som krever intensivpleie, kombinert med kravene til bedre helse, sikkerhet og økonomi.

Vi tilbyr et komplett utvalg dokumenterte løsninger som er rettet mot en rekke akuttsituasjoner hos pasienter, fra forebygging til behandling av trykksår i sårgrad I til IV.

Vi hjelper sykehus med å nå behandlings- og sikkerhetsmålene ved å tilby fleksible løsninger for både kjøp og leier samt andre skreddersydde programmer for enkel håndtering av de økonomiske aspektene.

Pleiernes sikkerhet, klinisk støtte, opplæring, service og målbare økonomiske og helsemessige resultater er kjernen i våre løsninger.