Alpha Active 4
Alpha Trancell Deluxe
Alpha Response

ArjoHuntleight tilbyr et omfattende sortiment av terapeutiske støttesystemer, som er rettet mot de kliniske behovene til beboere/pasienter på sykehjem med kroniske helsetilstander.

Vi støtter også pleieropplæring og sikkerhet, og hjelper helseinstitusjoner å nå sine budsjettmål.

ArjoHuntleighs løsninger for sykehjem er utviklet for å dekke behovene til langsiktige beboere/pasienter, pleiere og sykehjem.

Vi forstår utfordringene som sykehjem står overfor når det gjelder håndtering av beboere/pasienter med flere kroniske helsetilstander, samtidig som man skal holde kontroll over kostnader og personale.

Våre dokumentasjonsbaserte løsninger for sykehjem er ikke bare rettet mot forebygging og behandling av trykksår i stadium I til IV, men er også utviklet for brukervennlighet og sikkerhet.

Vi leverer kontinuerlig opplæring, støtte og utdanningsprogrammer for pleiere, og vi hjelper helseinstitusjoner å håndtere kostnadene ved å forbedre helseresultatene og tilby en rekke skreddersydde programmer.

Pleiernes sikkerhet, klinisk støtte, opplæring, sømløs service og målbare økonomiske og helsemessige resultater er kjernen i våre løsninger.