ArjoHuntleigh har et omfattende utvalg av rimelige, brukervennlige terapeutiske støttesystemer som er rettet mot de kliniske behovene hos beboere/pasienter som pleies hjemme, samt hos pleierne.

Våre løsninger for hjemmepleie er utviklet for å dekke behovene hos beboere/pasienter som pleies hjemme, samt hos pleierne.

Vi forstår utfordringene som møtes av pleiere ved håndtering av beboere/pasienter med flere kroniske helsetilstander i deres eget hjem.

Våre dokumentasjonsbaserte løsninger er utviklet for å være rimelige, brukervennlige og sikre, og vi tilbyr sømløs service og støtte for beboere/pasienter og pleiere.