Sara 3000
Sara 3000
Sara Lite
Sara Plus
Sara Combilizer
Sara Stedy
Walker

Ved hjelp av stå- og oppreisningshjelpemidler kan beboere/pasienter reise seg fra en seng, en stol, et toalett eller en rullestol for forflytning eller transport.

Disse hjelpemidlene fremmer mobilitet og tidlig mobilisering, og er ideelle for beboere/pasienter som har vanskelig for å komme seg opp i stående stilling.

Beboere/pasienter på pleieinstitusjoner har stort fysisk og mentalt utbytte av å opprettholde mobiliteten. Valg av riktig teknisk hjelpemiddel til en beboer/pasient er viktig for å kunne opprettholde mobiliteten.

ArjoHuntleigh tilbyr et omfattende utvalg av stå- og oppreisingshjelpemidler for alle mobilitetsnivåer, fremmer rehabilitering av mobiliteten og oppmuntrer beboere/pasienter til å opprettholde mobilitetsnivået.