Maxi Move
Maxi 500
Maxi Twin
Maxi Twin Compact
Minstrel
Tenor

Lett å forstå, lett å betjene og gir maksimal komfort for beboeren/pasienten.

ArjoHuntleighs beboer-/pasientløftere er godt etablert som det best egnede ergonomiske valget for dagens profesjonelle sykepleiere og pleiere.

Fra de travleste sykehus til de minste sykehjem står pleierne konstant overfor faren for sterke ryggsmerter og skader som følge av manuell forflytning og håndtering av beboere/pasienter.

Med de rette mekaniske hjelpemidlene på plass, kan pleiernes sikkerhet forbedres, og kostnader i forbindelse med muskel- og skjelettlidelser kan reduseres.