Forflytning fra liggende til sittende på sengekanten er viktig for god pleie, men ved manuell utførelse medfører det at pleierne utsettes for fare for ryggskader hver dag.

Forflytning fra liggende til sittende på sengekanten er en viktig oppgave som pleierne må utføre flere ganger daglig, ofte med risikable manuelle løfteteknikker som også er unødig ukomfortable for pasientene.

Sammenlignet med andre yrker har pleiere seks ganger høyere forekomst av ryggskader1. 80 % av pleiere vil bli rammet av en skade som er direkte forbundet med pasienthåndtering i løpet av arbeidslivet2.

Referanser

1. Dawson, A. et al (2007). Interventions to Prevent Back Pain and Back Injury in Nurses: A Systematic Review, Occup Environ Med, 64.

2. Cohen, M.H. et al (2010). Patient Handling and Movement Assessments: A White Paper, Health Guidelines Revision Committee Specialty Subcommittee on Patient Movement FGI.