Personvern er viktig for ArjoHuntleigh. Vi driver derfor vår virksomhet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Vi håper denne erklæringen bidrar til å forklare hva slags opplysninger ArjoHuntleigh kan samle inn, hvordan vi bruker og lagrer disse opplysningene, og hvem vi kan dele dem med.

Personopplysninger

Gjennom sine nettsteder vil ikke ArjoHuntleigh samle inn personopplysninger om deg (f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) med mindre du frivillig sender dem til oss (f.eks. ved registrering, undersøkelse) eller gir ditt samtykke, eller med mindre noe annet er fastsatt ved gjeldende lovgivning for vern av personlige opplysninger.

Bruksformål

Når du deler personopplysninger med oss, bruker vi dem vanligvis for å svare på henvendelser fra deg, behandle ordrer fra deg eller gi deg adgang til spesifikke opplysninger eller tilbud. For å fremme relasjonen med deg som kunde kan vi dessuten

  • lagre og behandle personopplysninger og dele dem med våre internasjonale datterselskaper for å danne oss et bedre bilde av hva din virksomhet trenger, og hvordan vi kan forbedre våre varer og tjenester, eller
  • bruke personopplysningene (vi eller en tredjepart på vegne av oss) for å kontakte deg om et ArjoHuntleigh-tilbud som er relevant for din virksomhet, eller gjennomføre elektroniske undersøkelser for å danne oss et bedre bilde av hva kundene våre trenger.

Hvis du velger at dine personopplysninger ikke skal brukes i våre relasjoner med deg som kunde (spesielt direkte markedsføring eller markedsundersøkelse), respekterer vi det. Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter, og vi markedsfører dem heller ikke på annen måte, unntatt til datterselskaper i ArjoHuntleigh.

Formålsbegrensning

ArjoHuntleigh samler inn, bruker eller viderebringer elektroniske personopplysninger fra deg bare for de formål vi har angitt, med mindre formålet

  • er en bruk av personopplysningene til ytterligere formål som står i direkte forbindelse med det opprinnelige formålet opplysningene ble samlet inn til
  • er nødvendig for å utarbeide, forhandle og oppfylle en kontrakt med deg
  • er lovpålagt eller pålagt av vedkommende offentlige eller rettslige myndigheter
  • er nødvendig for å fastslå eller beskytte et rettslig krav eller forsvar
  • er nødvendig for å forebygge bedrageri eller annen ulovlig virksomhet, så som forsettlige angrep på ArjoHuntleighs IT-systemer

Kommunikasjons- eller bruksdata

Når du bruker telekommunikasjonstjenester for å gå inn på nettsteder, blir kommunikasjonsdata (f.eks. IP-adresse) eller bruksdata (f.eks. informasjon og start, slutt og varighet på hver økt, og informasjon om telekommunikasjonstjenestene du benyttet) teknisk generert. Det kan tenkes at disse vedrører personopplysninger. I den grad det er tvingende nødvendig, vil kommunikasjons- eller bruksdata bli samlet inn, behandlet og brukt i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Automatisk innsamling av ikke-personlige opplysninger

Når du går inn på våre nettsteder, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) samle inn ikke-personlige opplysninger (f.eks. benyttet type nettleser og operativsystem, domenenavn på nettstedet du kom fra, antall besøk, gjennomsnittlig besøkstid på nettstedet, besøkte sider). Vi kan bruke disse opplysningene og dele dem med våre internasjonale datterselskaper for å måle hvor attraktive nettstedene våre er, og forbedre deres ytelse og innhold.

Sikkerhet

For å beskytte personopplysninger mot tilfeldig eller ulovlig destruksjon, tap eller endring og mot uautorisert viderebringelse eller tilgang bruker ArjoHuntleigh tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

Lenker til andre nettsteder

ArjoHuntleighs nettsteder inneholder lenker til andre nettsteder. ArjoHuntleigh kan ikke holdes ansvarlig for andre nettsteders personvernpraksis eller innhold.

Spørsmål og kommentarer
ArjoHuntleigh vil svare på rimelige henvendelser om å gjennomgå personopplysninger og rette, endre eller slette eventuelle unøyaktigheter. Hvis du har spørsmål eller kommentarer vedrørende ArjoHuntleighs personvernerklæring (f.eks. for å gjennomgå og oppdatere personopplysninger), må du gjerne ta kontakt. Våre personvernerklæring utvikles i tråd med utviklingen av Internett. Vi vil offentliggjøre endringer i personvernerklæringen på denne siden. Sjekk denne siden jevnlig for å holde deg oppdatert.