måndag, desember 09 2013

Getinge-gruppen utnevner Harald F. Stock til ny administrerende direktør for ArjoHuntleigh og direktør for langtidspleieavdelingen

Getinge-gruppen har utnevnt Harald F. Stock til ny administrerende direktør for ArjoHuntleigh og direktør for langtidspleieavdelingen. Harald vil bli del av Getinge-gruppens toppledelse og etterfølge Alex Myers, som vil gå inn i en ny rolle utenfor gruppen.

Harald Stock har nesten tjue års erfaring og en lang merittliste på helsesektoren. Han kommer fra stillingen som konsernsjef for Grünenthal-gruppen, et internasjonalt, familieeid og forskningsorientert legemiddelfirma. Før det har han hatt lederstillinger i Roche-gruppen og DePuy, ortopediavdelingen i Johnson & Johnson. Harald har doktorgrad i uorganisk kjemi fra universitetet i Heidelberg i Tyskland.

– Det er meg en glede å ønske Harald velkommen til oss, sier konsernsjef Johan Malmquist i Getinge-gruppen. – Harald har lang erfaring fra bransjen og en svært sterk handelsbakgrunn. Han har en imponerende merittliste med vellykkede forbedringsprosesser og blir en ressurs for oss. – Jeg ønsker også å rette en takk til Alex Myers for hans profesjonelle og entusiastiske arbeid de fem årene han arbeidet hos ArjoHuntleigh og Getinge-gruppens langtidspleieavdeling. Alex har utviklet virksomheten og fått på plass en konkurransedyktig struktur etter sammenslåingen mellom Arjo og Huntleigh. Jeg ønsker ham lykke til videre med nye utfordringer som konsernsjef for den internasjonale sengeprodusenten, Hilding Anders-gruppen.

Harald vil begynne i sin nye stilling 1. januar 2014 og vil være underlagt konsernsjef Johan Malmquist i Getinge-gruppen.

Mer informasjon fås ved henvendelse til:

Johan Malmquist
konsernsjef for Getinge-gruppen

Telefon: +46 10 335 00 00
E-post: johan.malmquist@getinge.com