måndag, juli 15 2013

ArjoHuntleigh: Stor studie viser vesentlig redusert dødelighet ved å la pasienter med alvorlig, akutt respiratorisk distressyndrom (ARDS) ligge på magen

En ny studie i New England Journal of Medicine (2013;368:2159-2168) fastslo at hvis man som et tidlig tiltak lot pasienter med alvorlig ARDS (SARDS) ligge på magen, førte det til vesentlig reduksjon i dødeligheten med 50 prosent etter 28 dager og 42 prosent etter 90 dager (p < 0,001).

En vesentlig reduksjon i ventilatorfrie dager ble også observert over lignende perioder for pasienter som lå på magen.

Publikasjonen fra juni 2013 beskrev resultatene av en prospektiv, randomisert og kontrollert multisenterstudie som omfatter 466 pasienter. Dødeligheten var vesentlig lavere blant ventilerte SARDS-pasienter som ble lagt på magen i minst 16 timer per dag, enn blant pasienter som ble lagt på ryggen. Insidensen av komplikasjoner var ikke vesensforskjellig mellom gruppene, unntatt insidensen av hjertestans, som var høyere blant dem som lå på ryggen.

Doktor Angel Delgado, PhD, direktør for klinisk forskning og utvikling for ArjoHuntleigh, hadde følgende å si om saken: – Tidligere studier med ARDS-pasienter som ligger på magen under mekanisk ventilasjon, har vist en gunstig effekt og en tendens mot lavere dødelighet, men ingen har vært statistisk signifikante. Det er svært oppløftende å se i denne studien at man oppnår vesentlig lavere dødelighet blant SARDS-pasienter som tidlig blir lagt på magen. 

ArjoHuntleigh, et selskap i Getinge-gruppen, fremstiller produkter som støtter terapi der pasienten ligger på magen, så som RotoProne Therapy System, TriaDyne Proventa Therapy System og Nimbus Professional System. Disse produktene er konstruert med tanke på å redusere den fysiske belastningen med å flytte pasienter i samsvar med protokoller for posisjonering på magen og forebygge komplikasjoner så som trykksår. Som med alt medisinsk utstyr må brukerne lese bruksanvisningen, og bare kvalifisert medisinsk personale må foreskrive slikt utstyr.

Kliniske spørsmål bes rettet til:

doktor Angel Delgado, PhD., direktør for internasjonal klinisk forskning og utvikling

E-mail: angel.delgado@arjohuntleigh.com

Forretningsrelaterte spørsmål bes rettet til:

Alex Myers, administrerende direktør

E-mail: alex.myers@arjohuntleigh.com

Om ArjoHuntleigh

ArjoHuntleigh, medlem av Getinge-gruppen, er ledende internasjonal leverandør av utstyr og systemer som bidrar til bedre kvalitet og kostnadseffektivitet i helse- og biovitenskapssektoren. Utstyr, tjenester og teknologi leveres under varemerket ArjoHuntleigh når det gjelder pasienthåndtering og hygiene, desinfisering, forebygging av blodpropp, sykehussenger, trykkavlastningsprodukter og diagnostikk, GETINGE når det gjelder infeksjonskontroll og forebygging i helse- og biovitenskapssektoren, og MAQUET når det gjelder kirurgi, behandling av hjerte- og lungelidelser samt intensivbehandling. ArjoHuntleigh tilbyr et bredt utvalg av integrerte løsninger for pleie av mennesker med nedsatt bevegelighet og nærliggende tilstander med det mål å forbedre kvaliteten i pleien ved eldreinstitusjoner, sykehus og andre helseinstitusjoner. Mer informasjon om ArjoHuntleigh finnes på www.arjohuntleigh.com.