Fall ved pleieinstitusjoner kan forebygges. Forebyggende strategier som tar hensyn til uttalelsene og anbefalingene fra en tverrfaglig gruppe av helsepersonell, har vist seg å gi optimale resultater i reduksjonen av fall ved pleieinstitusjoner.

Å forebygge fall er en stor utfordring for helseleverandører. Fall er en vanlig foreteelse både på sykehus og pleiehjem og kan medføre potensielt livstruende skader.

Riktignok finnes det en rekke strategier som går ut på å forebygge enkeltstående spesifikke risikofaktorer, men mest effektive er tiltak som er innrettet på å forebygge flere risikofaktorer, og som er tuftet på en rekke løsninger. Disse løsningene omfatter risikovurdering av pasienter, kartlegging og modifisering av potensielle risikofaktorer i miljøet, innføring av utstyr for å gi beboerne sikrere bevegelighetsalternativer og forskrivning av høye vitamin D-doser.

Mer informasjon om hvordan ArjoHuntleigh kan bidra til å forebygge fall ved alle slags helseinstitusjoner, fås ved henvendelse til en ArjoHuntleigh-representant. Les mer om vårt brede utvalg av produkter, løsninger og tjenester her.

Kilde: Cameron, I. et al. (2010). Interventions For Preventing Falls in Older People in Nursing Care Facilities and Hospitals, The Cochrane Collaboration, Wiley

Hvor relevant synes du denne informasjonen er?

Ikke i det hele tatt

Svært