Blodpropp vil si at blodet levrer seg i en vene. Det anses som 25 ganger farligere enn sykehuservervede virusstammer.

Blodpropp er et stort internasjonalt helseproblem og rammer oftest sykehuspasienter. Mer enn 1 million tilfeller av blodpropp, medregnet dem som medfører døden, forventes i Europa hvert år. Flesteparten av disse tilfellene skjer på sykehus.

Ifølge en studie av 68 000 pasienter i 32 land iverksettes det ikke så ofte som anbefalt effektive tiltak som faktisk forebygger blodpropp.

Disse kostnadseffektive tiltakene omfatter bruk av mekanisk profylakse, som anses som et ikke-invasivt forebyggende alternativ for høyrisikopasienter. Kombinert med medisinering er mekanisk profylakse særlig effektivt for å forebygge blodpropp.

Mer informasjon om hvordan ArjoHuntleigh kan bidra til å forebygge blodpropp i vener og lunger, kan fås ved henvendelse til en ArjoHuntleigh-representant. Les mer om vårt brede utvalg av produkter, løsninger og tjenester her.

Kilde: Understanding VTE, Royal College of Nursing, 2012. http://www.rcn.org.uk/development/practice/cpd_online_learning/nice_care_preventing_venousthromboembolism/understading_vteœ