Til tross for forbedringer innen forebygging av trykksår i mange helseinstitusjoner, påvirker trykksår fortsatt om lag 20 % av alle pasienter på sykehus.

Et trykksår er en skade som vanligvis utvikles hos en pasient som blir sittende/liggende i én stilling i lang tid. Slike sår er svært smertefulle, og kan føre til permanent funksjonshemming og i ekstreme tilfeller til amputasjon, organsvikt og død. Et alvorlig trykksår kan forårsake omfattende ødeleggelse av muskler, sener og knokler. Problemet er dessuten ikke begrenset til pasienter på sykehus Mer enn halvparten av alle trykksår forekommer på sykehjem

Forskere og eksperter er enstemmige i konklusjonen at det overveldende flertallet av institusjonspåførte trykksår kan og bør hindres. Enkle prosedyrer for å forebygge trykksår er klart skissert i EPUAP/NPUAPs internasjonale retningslinjer for trykksår, utgitt i 2009.

Den økonomiske belastningen for helsevesenet er vesentlig. I Storbritannia brukes 4 % av det årlige helsebudsjettet på forebygging og behandling av trykksår hvert år. I USA anslås det at 18 milliarder dollar hvert år brukes på pasienter som lider av trykksår. Sykepleiere regnes som frontkjemperne for å forebygge, og er nøkkelen til både å redusere kostnadene for helseinstitusjonene og å forbedre pasientopplevelsen.

Ekspertene ser generelt optimistisk på målsetningen om at unødige trykksår kan elimineres i alle helseinstitusjoner gjennom vellykkede forebyggende strategier og omfattende kliniske retningslinjer.

Hvis du vil vite mer om hvordan ArjoHuntleigh kan bidra til å hindre trykksår, kan du kontakte en representant for ArjoHuntleigh, eller fortsette å lese om vårt brede utvalg av produkter, løsninger og tjenester her.

Kilder: NHS (2010). NHS to adopt zero tolerance approach to pressure ulcers, National Patient Safety Agency, http://www.npsa.nhs.uk/corporate/news/nhs-to-adopt-zerotolerance-approach-to-pressure-ulcers/ Moore, Z. (2011). A randomized controlled clinical trial of repositioning, using the 30° tilt,- for the prevention of pressure ulcers, Journal of Clinical Nursing Shoker, H. (2010). Taking the Pressure off NHS Resources: Walsall Hospital’s NHS Trust Pilots ArjoHuntleigh’s Pressure Ulcer Prevention and Outcome Assessment, ArjoHuntleigh Getinge Group