Ryggskader i pleieinstitusjoner kan unngås. Tiltak som er rettet mot flere risikofaktorer og prosedyrer for pasienthåndtering som er skreddersydd for pleiernes spesifikke behov viser seg å være svært effektivt for å redusere skadefrekvensen hos både personale og pasienter.

Disse dokumentasjonsbaserte programmene omfatter innføring av bedre utstyr for å forbedre trygg pasientmobilitet, null løft-policy, tydelig risikovurdering og opplæring. Denne typen programmer for trygg pasienthåndtering er rettet mot flere faktorer på en institusjon, og gir en vellykket reduksjon av antall unødige skader som oppstår i pleien.

Pleiere på både sykehus og pleieinstitusjoner er blant de mest utsatte yrkesgruppene når det gjelder jobbrelaterte ryggskader. Ryggskader forekommer som følge av systemer med dårlig ergonomi, der pleierne ellers ville kunnet håndtere pasienter uten fare for å bli skadet. Ryggskader står for mer enn 70 % av alle skader i pleieyrket.

Helsevesenet står overfor utfordringen ved konstant å finne og lære opp nye medarbeidere, en syklus som bruker verdifulle ressurser. Litt over halvparten av alle sykepleiere opplever en skade i løpet av sitt yrkesliv, som krever fravær fra arbeidet.

Hvis du vil vite mer om hvordan ArjoHuntleigh kan bidra til å forebygge jobbrelaterte skader, kan du kontakte en representant for ArjoHuntleigh eller fortsette å lese om vårt brede utvalg av produkter, løsninger og tjenester her.

Kilde: Vecchio, N. et al. (2010). Work-Related Injury Among the Nursing Profession: An Investigation of Modifiable Factors, Griffith Business School, Griffith University