Hvert år fører uønskede hendelser i pleiemiljøer til unødige skader for både pasienter og pleiere, noe som øker kostnadene og bruker verdifulle ressurser.

Vi vet at administrasjon av pleieinstitusjoner krever løsninger som beskytter bunnlinjen mot uønskede kostnader og som forbedrer bunnlinjen gjennom sikker og effektiv strømlinjeforming av prosessene.

Vår produktportefølje er utviklet for å støtte alt arbeid for å redusere forekomsten av uønskede hendelser. For å sikre at dere får best mulig resultat for personalet som arbeider med våre produkter, har vi utviklet Diligent™ Garanterte Løsninger, et 3-årig skadeforebyggende program som ledes av et klinisk konsulentteam for å skape en varig kulturell endring i pleieinstitusjoner.

 

Hvor relevant synes du denne informasjonen er?

Ikke i det hele tatt

Svært