Dette avsnittet behandler et utvalg produktrelaterte spørsmål som kan melde seg under daglig bruk av Flowtron®-systemer med intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC).

Hvis du bruker en Flowtron IPC for første gang, kan du finne svar på spørsmålene i produktets bruksanvisning eller følgende nedlastbare dokumenter.

Disse vanlige spørsmålene er bare til informasjon og veiledning. De skal ikke anses som en erstatning for en helhetlig vurdering av pasienten. Ditt eget kliniske skjønn må komme først. Er du i tvil, bør du kontakte en kvalifisert lege og/eller det lokale ArjoHuntleigh-kontoret for å få råd før du bruker produktet.

Sp Er det en sammenheng mellom bruk av intermitterende pneuamtisk kompresjon (IPC) og beboere/pasienter som utvikler kompartmentsyndrom?

Sp Hvorfor er Flowtron®-systemet kontraindisert for personer med akutt blodpropp?

Sp Kan et Flowtron IPC-system brukes på barn?

Sp Utstyrsrelaterte trykksår, patologi og forebygging.

Sp Hvis jeg utfører knekirurgi, kan et leggplagg legges på rett etter operasjonen (også hvis kneet er bandasjert)?

Sp Kan Flowtron-systemet brukes på personer med tidligere lungeemboli (PE)?

Sp Hva skal jeg gjøre når standardplaggene er for små for pasienter med lange ekstremiteter? Kan jeg lage et stort plagg av to?

Sp Kan Flowtron-systemet brukes på pasienter som gjennomgår kirurgi i Lloyd Davies- eller litotomistilling?

Sp Etter at Flowtron-plaggene ikke har vært brukt på en stund, kan de brukes på nytt, og kan behandling gjenopptas uten risiko for at det har dannet seg blodpropp?

Sp Når Flowtron-systemet brukes, vil en sittende stilling virke negativt på veneretur?

Sp Er lårkompresjon mer effektivt for slankepasienter?

Sp Kan Flowtron-systemet brukes på pasienter med venefilter?´

Sp Bruk av IPC ved ortopedisk kirurgi.

Sp Kan jeg vaske et Flowtron IPC-plagg?