Blodpropp i blodkar eller lungekretsløpet er blant de viktigste, forebyggbare årsakene til at særlig sykehuspasienter dør og blir syke (1).

Hvert år anslås det at:

  • én million europeere rammes av blodpropp, og at en tredjedel dør (1)
  • blodpropp dreper flere i Europa enn brystkreft, prostatakreft, aids og trafikkulykker under ett (2)
  • det er flere dødsfall på grunn av blodpropp i USA enn på grunn av infarkt og slag (3)

Kostnader

  • I USA bruker man cirka 39,9 MILLIARDER dollar på å behandle forebyggbar blodpropp ervervet på sykehus hvert år (3).
  • 19,1 MILLIARDER dollar brukes på å behandle langtidsvirkningene av blodpropp (3).

Forebygging av blodpropp

     
Litteratur:

1 Cohen AT, Tapson VF, Bergman J-F et al. Venous thromboembolism and prophylaxis in the acute hospital setting (ENDORSE study): A multinational cross-sectional study. Lancet. 2008; 371: 387-394.
2 Cohen AT, Agnelli A, Anderson FA et al. Venous thromboembolism (VTE) in Europe: The number of VTE events and associated morbidity and mortality. Thromb Haemost. 2007; 98: 756–764.
3 Heit J, Cohen A, Anderson FJ. Estimated annual number of incident and recurrent, non-fatal and fatal venous thromboembolism (VTE) events in the US. Blood. 2005; 106: 267A.
4 Mahan CE, Borrego ME, Woershing AL et al. Venous thromboembolism: Annualised United States model for total, hospital acquired and preventable costs utilising long-term attack rates. Thromb Haemost. 2012; 108(2): 291-302.