Listen med vanlige spørsmål er utarbeidet for å svare på vanlige spørsmål som kan melde seg i klinisk praksis og i markeder der det er lite klinisk dokumentasjon.

Det er viktig å tenke på den helhetlige pleien av beboeren/pasienten og bruke klinisk skjønn når beslutninger basert på svarene skal tas.

Hvis du ikke finner svar på et spørsmål her, kan du sende spørsmålet til Clinical@ArjoHuntleigh.com. Vi vil da gjøre vårt ytterste for å gi et svar og legge det ut på dette nettstedet for å hjelpe andre i fremtiden.

Sp. Hvis en pasient har et trykksår og må sitte eller ligge på det en del av tiden, er det da best at cellene veksler under såret eller å avlaste såret helt?

Sv. Det finnes flere læreretninger innenfor sårtilheling, og noe endelig svar går det dessverre ikke an å gi siden det avhenger av sårets sted og opprinnelse, pasientens tilstand og underlagenes beskaffenhet.

Sp. Kan jeg bruke spesialtilpassede lakener på de terapeutiske madrassene ACTIVE (vekseltrykk)?

A. Bruk et spesialtilpasset laken med minimal effekt på madrassens ytelse.

Vi skjønner at du kanskje ønsker å bruke tilpassede lakener, derfor gir vi følgende råd:

1 Påse at lakenet har riktig størrelse til en luftfylt dypcellemadrass, slik at strekking ikke går ut over den fordelen med trykkfordeling som celletømming gir.

2 Bruk et 4-veis strekklaken for å forstyrre celletømmingen minst mulig i aktive/vekslende behandlingsoverflater. Dette er også viktig ved bruk av reaktive/konstante lavtrykksoverflater der trykket reduseres ved at kroppen senkes ned og omsluttes. Effekten er sannsynligvis mindre markert i reaktive systemer, men krever mer arbeid.

3 Påse at lakenet ikke forhindrer observasjon og adgang til madrassens betjeningsinnretninger, så som sårventiler.

4 Påse at lakenet ikke gjør det vanskelig å komme til, se eller betjene CPR-kontrollene.

5 Hvis et spesialtilpasset laken brukes for første gang med en pasient som tidligere er blitt pleiet på et løst laken uten tilpasning, skal du ikke anta at intervallene for snuing og hudvurdering forblir identiske.