Hvor viktig er det å opprettholde hudens integritet hos sårbare pasienter som er utsatt for trykksår eller lesjoner som følge av fuktighet.

Opprettholde hudens integritet

Huden er kroppens største organ, og danner en effektiv barriere mellom det innvendige vevet og det eksterne miljøet (Flour, 2009).

Den beskytter kroppen mot virkningene av temperatur, samt kjemiske, fysiske og mekaniske farer, og hindrer at skadelige substanser som mikroorganismer kommer inn i kroppen.

Den fungerer også som en vanntett barriere slik at viktige næringsstoffer ikke vaskes ut av kroppen (DermNet NZ, 2012).

Hudens struktur varierer avhengig av anatomisk kroppsregion, og endres med alderen som følge av gjentatt traume/påvirkning og eksponering for UV-stråler. Opprettholdelse av hudens integritet er kritisk for å forebygge trykksår.

Opprettholdelse av hudens integritet innebærer en balanse av å sikre at utvendige belastninger og krefter på huden ikke skader huden, samt faktorer som personens generelle helsetilstand og hudens evne til å motstå skade.

Tidligere har det vært fokus på å skape optimale støtteflater som reduserer den mekaniske belastningen på huden hos pasienter som er utsatt for trykksår.

Nå foreligger et behov for å vurdere tiltak som påvirker mikroklimaet ved å endre miljøet på eller nær hudoverflaten (Wounds International, 2010).

Hva er et mikroklima?

I sårpleie er mikroklima et begrep som brukes til å beskrive overgangen mellom huden og overflaten som den berører. Det henviser hovedsakelig til temperatur (på hud eller mykvev) og fuktighet (eller hudoverflatens fuktighetsnivåer) (Clark and Black, 2011).

Et dårlig mikroklima som fører til at huden blir for varm og fuktig, reduserer hudens motstandskraft og gjør den mer utsatt for skade som følge av trykk, rivekrefter eller friksjon.

Håndtering av hudens mikroklima* kan innebære å kontrollere det generelle miljøet, for eksempel å finne riktig romtemperatur, unngå bruk av syntetiske materialer mot huden eller bruk av spesielt utstyr for å kontrollere mikroklimaet.

Dette kan omfatte varmeenheter som brukes til å hindre at vevet blir for kaldt hvis en pasient ligger lenge på operasjonsbordet (NICE, 2008) eller spesielle innretninger som holder huden tørr og ved optimal temperatur (f.eks. Skin IQ™ MCM) (Clark and Black, 2011). Det er svært viktig å kontrollere mikroklimaet for å forebygge og behandle trykksår.