Trykksår kan i stor grad unngås hvis forebyggende metoder tas i bruk tidlig. Det er viktig at du har en viss kunnskap om hva som forårsaker trykksår og hvordan det kan forebygges.

Hva forårsaker trykksår?

 • Trykksår forekommer som følge av at kroppens vekt presser mot huden
 • Skyvekreftene som oppstår når ulike hudlag gnis mot hverandre spiller også en rolle
 • Der deler av kroppen utsettes for trykk, kan det være at huden og de underliggende musklene ikke får tilstrekkelig blodsirkulasjon, slik at huden ikke får tilført oksygen og viktige næringsstoffer, og avfallsprodukter ikke kan fjernes.

Tidlige stadier i utvikling av trykksår kjennetegnes ved rød eller misfarget hud, sammen med mulig lokal smerte og ubehag. Hvis riktig behandling ikke iverksettes, kan det utvikle seg til åpne sår som skader musklene og knoklene under huden.

Hva gjør meg utsatt for å utvikle trykksår?

Du er utsatt hvis du ikke er i stand til å skifte stilling, fordi dette fjerner hudens første forsvarslinje.

Andre risikofaktorer:

 • Manglende evne til å merke smerte eller ubehag i deler av eller hele kroppen
 • Alvorlig sykdom eller omfattende kirurgi
 • Svært gamle eller unge personer
 • Hvis huden trekkes over en overflate, for eksempel en seng eller en stol, kan det føre til skrubbsår
 • Personer som glir eller synker ned i sengen/stolen
 • Inkontinens eller oppbygging av fuktighet kan føre til at huden blir myk og dermed lett blir skadet
 • Dårlig kosthold
 • Over- eller undervekt