Trykksår, også kjent som decubitus eller liggesår, er lokale skader på huden og/eller underliggende vev som vanligvis forekommer over utstikkende knokler som følge av trykk i kombinasjon med skyvekrefter, friksjon og/eller for mye fuktighet på huden og for høy temperatur.

Trykksår forekommer som følge av trykk mot mykvev som fører til at blodsirkulasjonen hindres helt eller delvis. Skyvekrefter er også en årsak, ved at de kan påvirke blodkarene som forsyner huden, slik at vevsstrukturer blir skadet.

Trykksår utvikles oftest hos personer som ikke beveger seg eller som er bundet til rullestol. Det er en vanlig oppfatning at følgende faktorer også påvirker hudens toleranse for trykk og rivekrefter, og dermed øker faren for at det utvikles trykksår. 

  • Feilernæring
  • Mikroklima (våt hud som følge av svetting eller inkontinens samt høy hudtemperatur)
  • Sykdommer som reduserer blodsirkulasjonen i huden, som åreforkalkning
  • Sykdommer som reduserer følsomheten i huden, som lammelse eller nevropati.