Fordelene ved å bruke takheiser støttes av en rekke kliniske studier og publikasjoner.

  • Alamgir et al. 2008 konkluderer med at investering i takheiser kan tjenes inn igjen på 2-6 år (avhengig av om man måler direkte eller indirekte kostnader) som følge av en vesentlig reduksjon i muskel- og skjelettskader.

 

  • Chhokar et al. 2005 bekrefter denne konklusjonen ved å oppgi at økonomiske fordeler som følge av reduserte kostnader til kompensasjon kan genereres innen 3 år. Dette er spesielt viktig med tanke på at takheiser har en levetid på opptil 12 år.

 

  • Pasienter foretrekker ofte takheiser fremfor gulvgående løftere eller manuell håndtering, og personalet mener generelt at takheiser er den minst krevende måten å håndtere pasienter på (Algamir 2009, Dutta 2012.)

 

  • Gjennomsnittstiden for forflytning fra seng til stol og fra stol til seng er vesentlig lenger ved gulvgående løftere (273,6 sekunder) enn ved bruk av takheis (156,9 sekunder). (Algamir 2009)

 

  • Det er liten fare for biomekanisk overbelastning av ryggen ved bruk av takheis, mens gulvgående løftere fortsatt kan representere en vesentlig risiko for pleieren, og kan potensielt føre til overbelastning av korsryggen. (Dutta 2012; Marras 2009)

 

  • Installasjon av takheis i intensivpleieenheter er forbundet med mindre anstrengelser, smerter og frustrasjon, og dessuten med færre medisinske konsultasjoner for personalet. (Silverwood 2006)

Last ned dokumentet , eller følg lenkene til PubMed på bibliografisiden.