Den første nasjonale policyen om sikker pasienthåndtering ble innført i Storbritannia i 1992. Siden den gang har vi sett lignende forskrifter i USA og andre land over hele verden.

I 2012 ble den første tekniske ISO-rapporten publisert. Manuell håndtering av beboere/pasienter kan utgjøre en alvorlig risiko for ansatte i helsesektoren. Som et resultat av dette er en rekke tiltak (og forskrifter) innført over hele verden. Denne siden inneholder en liste med lenker til noen av de gjeldende offisielle retningslinjene for sikker pasienthåndtering.

Globalt
Internasjonale og nasjonale retningslinjer og forskrifter for sikker pasienthåndtering

ISO/TR 12296:2012.   Ergonomi - manuell håndtering av personer i helsesektoren.
En lettlest, redigert oppsummering er tilgjengelig for nedlasting her

Hele ISO/TR 12296:2012-rapporten kan kjøpes via ISO-webområdet.

Australia
Transferring people safely - a handbook for workplaces, Edition No 3, 2009 (EN).

Residental care service - Victoria (EN)

Canada
Handle with care: patient handling and the application of ergonomics (MSI) requirements.
WorkSafeBC British Columbia, Canada, 2006 (EN).


Netherlands
Praktijkrichtlijnen fysieke belasting voor zorgverleners (nederlandske retningslinjer for praksis, på nederlandsk).

New Zealand
The New Zealand patient handling guidelines, The LITEN UP approach (EN).

Sweden
A lift for healthcare. ADI 581, Swedish Work Environment Authority (EN).

Storbritannia
The manual handling operations regulations 1992, No 2793 (EN).

All Wales NHS manual handling training passport information scheme, 2008 (EN).

Guidance on the management of manual handling in healthcare Health & Safety Authority, 2011 (EN).

Royal College of Nursing - manual handling assessments in hospitals and the community. RCN London, 2003 (EN).

Manual handling training guidelines. Issue 2, revised at the request of the National Executive of National Back Exchange, 2002 (EN).

US
Patient handling and movement assessments, a white paper. The Facility Guideline Institute – 2010 (EN).

Guidelines for nursing homes. Ergonomics for the prevention of musculoskeletal disorders. OSHA 3182-3R 2009 (EN).

A back injury prevention guide for healthcare providers. OSHA, California, 2007 (EN).