Hva er sikker pasienthåndtering? Det omfatter mye mer enn utstyret.

Vi har lyttet til og samarbeidet med dem som jobber i helsesektoren i flere tiår, og bygd opp en erfaring som setter oss i stand til å identifisere og dekke de viktige punktene for sikker pasienthåndtering, inkludert rehabilitering av beboernes/pasientenes mobilitet.

Sikker pasienthåndtering, som definert i  ISO/TR 12296:2012, er "all aktivitet som kreves for å skyve, trekke, løfte, senke, forflytte eller på annen måte flytte eller støtte en person eller en kroppsdel..."

Vår målsetning ved innføring av sikker beboer-/pasienthåndtering og mobilitet er:

  • Å bedre pleiernes arbeidsforhold ved å redusere faren for biomekanisk overbelastning med påfølgende fravær og kostnader.
  • Å sikre beboernes/pasientenes pleiekvalitet, sikkerhet, verdighet og personlige hygiene.

ArjoHuntleigh skaper en skreddersydd pakke som er tilpasset behovene i den enkelte pleieinstitusjon, basert på klinisk dokumentasjon og anerkjente prosedyrer, samt nasjonale og internasjonale retningslinjer.