De Positive 8™-filosofien visualiserer de potensielt positive effektene for både pleier og pasient/beboer som følge av investering i bedre pasienthåndtering.

Se De Positive 8 på sykehjem Se De Positive 8 på sykehjem

Se De Positive 8 på sykehus Se De Positive 8 på sykehus

Mobilitet er nøkkelen til å oppnå høyere pleiekvalitet

De Positive 8 identifiserer tre forutsetninger som må være på plass for å stimulere mobilitet:

  • tilstrekkelig plass for riktig bruk av hjelpemidler og riktig arbeidsteknikk
  • egnede hjelpemidler for å støtte pasientens/beboerens funksjonelle mobilitet
  • bruk av beste pleiepraksis gjennom ergonomisk riktige arbeidsteknikker.

Bedre mobilitet – En sunn investeringsstrategi

Investering for å sikre at De Positive 8 blir oppfylt gir fordeler i form av mer selvstendige pasienter og økt produktivitet hos pleierne.

Pleiemiljø

Pleiemiljøet er avgjørende ved innføring av prinsippene i De Positive 8 ArjoHuntleigh har utviklet nye varianter av filosofien for å gjenspeile de ulike pleiemålene ved sykehus og sykehjem

Dr. Mark Porter beskriver i videoen over de fysiologiske og fysiske virkningene av manglende mobilitet.