Det er klinisk dokumentert at det har mange fordeler å ta et varmt bad, bl.a.: smertelindring, forbedret bevegelighet, færre symptomer på hudsykdom og bedre psykisk velvære.

Ifølge en eldre medisinsk rapport (Radcliffe, 1916) ble daglig bading i varmt vann med hell brukt til å behandle mer enn 170 soldater med både fysiske og psykiske krigsrelaterte skader under den første verdenskrig.

En systematisk gjennomgåelse av 29 randomiserte kontrollerte forsøk blant 1720 pasienter med sykdommer i bevegelsesapparat, muskler og skjelett slo fast at behandling med varme førte til færre smerter og økt følelse av velvære (Falagas, 2009). Stimulering med varme øker fleksibiliteten i kollagenrikt vev, noe som bidrar til å forbedre leddbevegelsen (Matz, 2003). Det er også påvist at hypertermi reduserer leddvæskens viskositet (Sukenik, 1997).

Behandling med varmt vann har også gitt positive utfall hos dermatologipasienter (Matz, 2003). Å tilsette bløtgjøringsmiddel i varmt vann som del av baderutinen anbefales for beboere/pasienter med tørr/irritert hud. Bading i varmt vann bidrar også til at huden absorberer bløtgjøringsmidlene som benyttes etter badet.

Stimulering med varme får blodårene til å utvide seg, forbedrer blodomløpet og senker blodtrykket, noe som også forklarer hvorfor også kortvarig varmestimulering kan lindre smerte. Bruk av varme for å frembringe hypertermi kan dessuten også ha en både immunsuppressiv og betennelsesdempende effekt. (Matz 2003).

I 2010 gjennomførte Petrofsky et al. en serie studier som viste at en vesentlig del av økningen i blodgjennomstrømning i huden ved behandling med varmt vann kommer av fuktighetsmiddelet (vannet) på huden og ikke bare varmen i seg selv.

Hydrosound™ = Ultralyd
Noen av ArjoHuntleighs bad har et integrert Hydrosound-apparat, som går ved en lav frekvens på 30 kHz og bruker lite strøm (20-100 mW/cm2). Ved disse nivåene er de viktigste effektene av ultralyden vanligvis mekaniske og piezoelektriske; de skapes gjennom de stabile mikroboblenes skjærkraft under veksling mellom høy- og lavtrykksbølger som ultralydtransduseren genererer (Peschen, 1997). Partikler og skitt fjernes forsiktig fra huden gjennom den mekaniske kraften som oppstår når mikrobobler imploderer.

Bruk av ultralyd i legevitenskapen til terapeutiske formål anses som trygt og har vært akseptert og praktisert i mange år. (Miller, 2012).