Viktige faktorer i hygienepleie er statisk belastning og tidsbruk for pleieren, i tillegg til verdighet, velvære og sikkerhet for pasienten.

Statisk belastning og tidsbesparelse – viktige faktorer i hygienepleie
Selv om det er en sterk sammenheng mellom tung belastning og løfteprosesser, viser litteraturen at statisk belastning ikke må undervurderes. Dokumentasjon viser at eksponering for statisk belastning kan reduseres gjennom en kombinasjon av innføring av riktig utstyr og opplæring av personalet (Knibbe, 2012). Evaluering av et program for å redusere statisk belastning, viste en reduksjon i antall arbeidstimer i stillinger med statisk overbelastning fra 54 % til 25 % (Brinkhoff, 2003).

Det ble utført en studie der man sammenlignet Carevo dusjvogn med en tradisjonell høyderegulerbar dusjvogn. Studien viste en reduksjon på 13,4 % i statisk belastning ved bruk av Carevo sammenlignet med tradisjonelle dusjvogner (Knibbe, 2012).

En studie av positurbelastning og effektivitet ved bading og dusjing av beboere/pasienter indikerer en økning på 19 % i tiden som brukes i en trygg arbeidsstilling ved bruk av dusjvogn sammenlignet med å vaske beboeren/pasienten i en høyderegulerbar seng (Knibbe, 1996).

Beboer-/pasientfall på badet
Et annet viktig område når det gjelder sikker håndtering av pasienter er reduksjon av pasientfall. Ulike studier har vist at baderommet og vått gulv på badet er viktige risikofaktorer når det gjelder pasientfall (Vu 2005, Cameron, 2010). Ifølge Centre for Disease Control and Prevention i USA kommer ca. 235 000 voksne årlig til legevakter på grunn av skader som har oppstått på badet. Mer enn 30 % av skadene oppstår mens man bader, dusjer eller går ut av badet eller dusjen (CDC, 2011).