En studie ble utført for å finne den viktigste påvirkningen på statisk belastning og tiden det tar å vaske pasienten.

Med tanke på statisk belastning, er bading og dusjing av pasienter en av de mest stressende oppgavene for pleiere.

Vesentlig reduksjon av belastningen ved bruk av en høyderegulerbar hygienestol

Resultatet av studien viste at pleiere som brukte en hygienestol med fast høyde til vask og dusjing av pasienter, brukte 1/3 av tiden, 31 %, i en sunn arbeidsstilling, sammenlignet med 59 % ved bruk av en høyderegulerbar hygienestol.

Bruk av høyderegulerbart utstyr er det foretrukne alternativet når det gjelder arbeidsbelastning, men hva med tidsbruken?

Totalt 67 vaskeaktiviteter ble observert, og "stell i sengen" var den mest tidkrevende med en tidsbruk på 474 sekunder.

Pleieren hadde størst innvirkning på hvor lang tid det tok. Den nest mest viktige faktoren var utstyret som ble brukt, mens pasientvariabelen var den minst viktige faktoren.

Knibbe et al, Reducing back injuries among nurses; results of a laboratory study. Professional Safety, nov. 1996.