ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Emma Long

Denne beboeren/pasienten er ikke selvhjulpen i hverdagen og klarer ikke å bidra aktivt selv.

Bistanden ville medføre risiko for å overbelaste pleieren fysisk hvis den ble ytt uten særlige forholdsregler. Det bør benyttes utstyr for å få bukt med denne risikoen. Denne beboeren/pasienten klarer ikke å bidra aktivt til bevegelsen.

I Emmas tilfelle anses det ikke lenger som viktig at hun stimuleres til å bidra til å bevege seg og bli aktiv. I enkelte tilfeller, som beboere/pasienter i sluttfasene av kreft eller Alzheimers sykdom, kan det faktisk være nødvendig eller ønskelig å unngå slik aktiv deltagelse. Men en beboer/pasient som velger å spare energi til besøkende og holde seg passiv under pleieprosessen, kan også høre til denne gruppen.

Å stimulere bevegeligheten og aktivere beboeren/pasienten er ikke lenger et mål i pleieplanen. Det viktigste er å yte optimal pleie og/eller forebygge komplikasjoner forbundet med nedsatt bevegelighet, f.eks. sikre god hudpleie. Emma forflyttes ved hjelp av utstyr, f.eks. et seil.

Målet er å unngå komplikasjoner som følge av at hun er lenket til sengen over lang tid, og gjøre situasjonen så komfortabel som mulig for henne.

Kjennetegn:

  • Er kanskje helt sengeliggende, kan bare sitte i spesialstol
  • Helt avhengig av pleier
  • Stor fare for dynamisk og statisk overbelastning hvis det ikke brukes egnede hjelpemidler
  • Stimulering av funksjonell bevegelighet er ingen primær målsetting