ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Doris Long

Denne beboeren/pasienten er ikke selvhjulpen i hverdagen, og klarer ikke å bidra særlig aktivt selv.

Bistanden ville medføre risiko for å overbelaste pleieren fysisk hvis den ble ytt uten særlige forholdsregler. Det bør benyttes utstyr for å få bukt med denne risikoen. Denne beboeren/pasienten klarer ikke å hjelpe til med bevegelsen.

Men hvis og når det er mulig, er det viktig å aktivere disse beboerne/pasientene. Den hjelpen Doris trenger, kan omfatte seil. Et ekstra moment å huske på er å forebygge problemer forbundet med nedsatt bevegelighet, f.eks. sikre god hudpleie.

Det er viktig å bremse bevegelighetssvekkelsen.

Kjennetegn:

  • Kan ikke stå uten støtte, og er ikke i stand til å bære vekt. Kan sitte med god støtte.
  • Avhengig av pleier i de fleste situasjoner
  • Stor fare for dynamisk og statisk overbelastning hvis det ikke brukes egnede hjelpemidler
  • Det er meget viktig å stimulere funksjonell bevegelighet