ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Carl Long

Denne beboeren/pasienten er ikke selvhjulpen i hverdagen. Han trenger hjelp, men klarer å bidra eller gjøre litt på egen hånd.

Bistanden ville medføre risiko for å overbelaste pleieren fysisk hvis den ble ytt uten særlige forholdsregler. Belastningen for pleieren ville overstige de sikre grensene for manuell håndtering eller statisk last. I disse tilfellene bør det benyttes utstyr slik at pleieren ikke blir utsatt for utrygge nivåer.

Men disse pasientene klarer å bidra aktivt til å bevege seg, og det er viktig at de opprettholder eller forbedrer denne evnen så mye som mulig. Den hjelpen Carl trenger, kan omfatte stå- og oppreisningshjelpemiddel. Det er viktig å stimulere Carls øvrige evner og bremse bevegelighetssvekkelsen.

Kjennetegn:

  • Er delvis i stand til å bære vekt på minst ett ben.  Sitter ofte i rullestol og har en viss kroppsstabilitet
  • Avhengig av pleier i mange situasjoner
  • Fare for dynamisk og statisk overbelastning hvis det ikke brukes egnede hjelpemidler
  • Det er meget viktig å stimulere funksjonell bevegelighet