ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Barbara Long

Denne beboeren/pasienten er delvis selvhjulpen i hverdagen, og den hjelpen hun trenger, er generelt ikke fysisk krevende for pleieren.

Hjelpen kan bestå av muntlig støtte, tilbakemelding eller veiledning, men lett fysisk bistand kan også være nødvendig. Denne bistanden kan ytes i kombinasjon med mindre hjelpemidler (gåhjelpemidler, støtte eller grep og håndtak) eller tilpasning av beboer-/pasientmiljøet. Barbaras øvrige evner bør stimuleres.

Kjennetegn: 

  • Kan i noen grad støtte seg selv og bruker rullator eller lignende
  • Avhengig av pleier i noen situasjoner
  • Vanligvis ingen fare for dynamisk overbelastning for personalet Kan være fare for statisk overbelastning hvis det ikke brukes skikkelige hjelpemidler
  • Det er meget viktig å stimulere funksjonell bevegelighet