ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Albert Long

Denne beboeren/pasienten er selvhjulpen i hverdagen og trenger ikke hjelp av andre.

Beboeren/pasienten kan ha behov for spesielle hjelpemidler eller apparater. Generelt er det ingen risiko for å overbelaste pleieren fysisk. Albert må holdes under nøye tilsyn.

Kjennetegn:

  • Oppegående, men bruker kanskje stokk til å støtte seg.
  • Selvhjupen, kan vaske seg og kle på seg
  • Vanligvis ingen fare for dynamisk eller statisk overbelastning for personalet
  • Det er meget viktig å stimulere funksjonell bevegelighet