ArjoHuntleigh Mobility Gallery

Mobilitetsgalleri er et evalueringsverktøy basert på fem ulike mobilitetsnivåer, som har fått navn i alfabetisk rekkefølge fra A til E.

Mobilitetsgallerier et evaluerings- og kommunikasjonsverktøy basert på ulike nivåer av funksjonell mobilitet, fra helt mobile og uavhengige beboere/pasienter til de som er helt sengeliggende, med navn i alfabetisk rekkefølge fra Albert til Emma.

Mobilitetsgalleribidrar til å utvikle bedre pleie bygget på innsikt i – og overvåking av – kravene og forutsetningene for denne typen pleie, samt for pleiernes velvære. Valgene i forbindelse med pleie er hovedsakelig basert på beboernes/pasientens evalueringer, og vi må anerkjenne det faktum at det ikke finnes noen typisk beboer/pasient. For å planlegge beboernes/pasientenes pleie må valgene være bevisste og balanserte. Med andre ord er det, i tillegg til skreddersydd pleie for den enkelte, behov for en standardisering og et klassifiseringssystem.

De fem mobilitetsnivåene er grunnlaget for Mobilitetsgalleriet. Ut fra et kvalitetshensyn er det viktig å stimulere mobiliteten og i siste instans respektere passivitet.

Bakgrunnsinformasjon om Mobilitetsgalleriet
Klinikere anerkjenner det faktum at en omfattende funksjonell evaluering av beboere/pasienter er viktig for å få maksimalt ut av deres fysiske og kognitive funksjonsevner og øke deres livskvalitet (Hawes et al., 1997), og det finnes studier som støtter dette.

Innføring av beboerevalueringsinstrumentet gir vesentlig bedre beboer-/pasientresultat på fire viktige områder: ADL-funksjon, kognitiv funksjon, inkontinens og sosialt engasjement (Phillips et al, 1996).

Resultatene viste også et større potensial for bedret funksjonsevne blant beboerne. Utviklingen av ArjoHuntleighs Beboergalleri er delvis basert på dette beboerevalueringsinstrumentet (Knibbe et al, 1998), som senere ble validert og inkludert i ISO/TR 12296:2012.