Svarene på disse vanlige spørsmålene må ikke anses som medisinske råd eller uttalelser eller som uttømmende svar på alle potensielle aspekter eller hensyn som kan melde seg i en spesifikk situasjon.

Den behandlende legen og kliniske pleieren bør alltid konsulteres, og de bør treffe beslutninger om bruk av behandlinger, behandlingsparametere, behandlingsplaner og sykepleie. Svarene må vurderes i sammenheng med den enkelte pasientens tilstand og omstendigheter siden hver enkelt situasjon kan være forskjellig. Svarene har bare et informasjons- og opplæringsformål.

Før bruk må du dessuten gjøre deg kjent med alle gjeldende anvisninger, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler for produktet. Følg lenkene for å se de vanlige spørsmålene om produkter og praksis.