Hvorfor virker det å legge pasienter på magen?

Prone positioning changes distribution of alveolar inflation (Marini 2004, Albert 2000)

  • Mer homogen fordeling av transpulmonalt trykk og oppblåsning av alveolene
  • Optimaliserer samsvaret mellom ventilasjon og perfusjon
  • Tyngdekraftseffekter
  • Triangulær
  • Større areal posteriort
  • Redusert trykk på hulvenene når buken ikke er strammet
  • Forbedret alveolær rekruttering
  • Lungenes form
  • Endret plevragradient
  • Bukens stilling